Zhu Xian (Jade Dynasty) จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ภาค1

Zhu Xian (Jade Dynasty) จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ภาค1

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 เดือนที่ผ่านมา

เสี่ยวฝาน และ จิงอวี่ เด็กชายกำพร้าที่รอดตายจากโศกนาฏกรรมจากหมู่บ้านของเขา แม้พ่อแม่จะถูกฆ่าตายหมด แต่เขาได้รับความช่วยเหลือและได้พบกับอาจารย์สอนและฝึกฝนวิชาจากสำนักชิงหยุน เมื่อความลับของการตายของพ่อแม่เขาปรากฏ เขาจึงออกตามล่าศัตรูเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อแม่ของเขาที่จากไป

Zhu Xian (Jade Dynasty) จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ภาค1 1-26 ซับไทย

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 01 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 02 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 03 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 04 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 05 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 06 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 07 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 08 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 09 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 10 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 11 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 12 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 13 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 14 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 15 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 16 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 17 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 18 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 19 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 20 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 21 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 22 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 23 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 24 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 25 ซับไทย

3 เดือน

Zhu Xian จูเซียนกระบี่เทพสังหาร ตอนที่ 26 ซับไทย (ตอนจบ)

3 เดือน

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]