Yuukoku no Moriarty มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ

Yuukoku no Moriarty มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

ศตวรรษที่ 19 ท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นช่วงเวลาที่อังกฤษกำลังขยายอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ ทว่าในเบื้องหลังของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น ก็มีระบบลำดับชั้นอันเก่าแก่ที่ทำให้ขุนนางซึ่งมีจำนวนไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมดปกครองประเทศอยู่ เหล่าขุนนางที่ยึกครองสิทธิพิเศษราวกับเป็นเรื่องปกติ และชนชั้นล่างที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ผู้คนนั้นไม่ว่าใครต่างก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในระบอบลำดับชั้นที่ถูกกำหนดตั้งแต่ถือกำเนิดมา วิลเลี่ยม เจมส์ มอริอาร์ตี้ ได้เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทำลายระบอบชนชั้นพิเศษที่เน่าเฟะ และสร้างประเทศในอุดมคติขึ้นมา มอริอาตี้ เจ้าแห่งอาชญากร ที่สามารถหลอกลวงได้แม้กระทั่งเชอร์ล็อคโฮม กำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยการปฏิวัติโดยอาชญากรรม...

Yuukoku no Moriarty มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ 1-24 ซับไทย

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

มอริอาร์ตี้ผู้รักชาติ ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี