Xue Ying Ling Zhu 3rd Season จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค3

Xue Ying Ling Zhu 3rd Season จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค3

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

เมื่อสมัยหลงซาน ช่วงฤดูหนาว ปี 9616 เขตชิงเหอที่อยู่ภายใต้การปกครองของดินแดนเสวี่ยอิงได้ถูกโจมตีเข้าอย่างกะทันหัน ขุนนางตงโป๋และภรรยา ทั้งคู่ได้ถูกจับกุมตัวไป ซึ่งเหลือเพียงแค่เด็กหนุ่ม 2 คนพี่น้องที่ถูกทิ้งเอาไว้ นั่นก็คือ ตงโป๋เสวี่ยอิงและตงโป๋ชิงสือ ต่อมาเสวี่ยอิงได้ฝึกอย่างหนักเพื่อให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องน้องชายและช่วยพ่อแม่ของเขากลับมาให้ได้ / Lord Xue Ying, Snow Eagle Lord

Xue Ying Ling Zhu 3rd Season จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค3 1-26 ซับไทย

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 11 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 12 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 13 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 14 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 15 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 16 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 17 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 18 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 19 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 20 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 21 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 22 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 23 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 24 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 25 ซับไทย

2 ปี

Lord Xue Ying S3 ตอนที่ 26 ซับไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]