The Last Kingdom เดอะ ลาสต์ คิงดอม

The Last Kingdom เดอะ ลาสต์ คิงดอม

Series หนังซีรี่ • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

พวกไวกิ้งฆ่าพ่อแท้ๆ ชาวแซกซันของเขาและเลี้ยงเขาให้เป็นไวกิ้ง ในช่วงเวลาแห่งสงคราม การฝักใฝ่หลายฝ่ายอาจมีอันตรายถึงชีวิต

The Last Kingdom เดอะ ลาสต์ คิงดอม ซีซั่น 1-5 ซับไทย

ซีซั่น 1 ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 2 ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 2 ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 2 ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 2 ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 2 ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 2 ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 2 ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 2 ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 3 ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 4 ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

ซีซั่น 5 ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

[ ซีซั่น 5 มีทั้งหมด 10 ตอนจบ ]