Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

เรื่องของกลุ่มนักเล่นเกมที่ถูกเชิญไปต่างโลก ได้รับอาวุธในตำนาน เป็นผู้กล้ารับภารกิจกอบกู้โลก ตัวเอกได้เพียงโล่ ถูกหักหลัง พรรคพวกทอดทิ้ง ทำให้เขาต้องออกเดินทางพร้อมโล่คู่ใจ ชื่อไทย: ผู้กล้าโล่ผงาด The Rising of the Shield Hero

Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 1-25 ซับไทย

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 01 ผู้กล้าแห่งโล่ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 02 ทาสสาว ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 03 คลื่นหายนะ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 04 เพลงกล่อมใจยามค่ำ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 05 ฟิโล ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 06 สมาชิกใหม่ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 07 ผู้อารักขานกวิเศษ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 08 โล่ต้องคำสาป ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 09 เมลตี้ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 10 ความสับสนอลหม่าน ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 11 คลื่นระลอกสอง ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 12 สาวชุดดำ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 13 ปีศาจโล่ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 14 เวียนวนในความทรงจำ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 15 ราฟทาเลีย ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 16 ราชินีฟิโลเลียล ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 17 สัญญาด้วยวาจา ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 18 แผนซ้อนแผน ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 19 สี่ผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์ ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 20 ความดีปะทะความชั่ว ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 21 นาโอฟุมิกลับมาอย่างผู้มีชัย ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 22 การประชุมเหล่าผู้กล้า ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 23 เกาะคาร์มิลลา ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 24 ผู้พิทักษ์จากอีกโลก ซับไทย

3 ปี

ผู้กล้าโล่ผงาด ภาค1 ตอนที่ 25 ผู้กล้าโล่ผงาด ซับไทย

3 ปี

[ มีทั้งหมด 25 ตอนจบ ]