Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ - อสูรพลิกฟ้า ภาค1

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ - อสูรพลิกฟ้า ภาค1

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 เดือนที่ผ่านมา

อวิ๋นกู่ นักบุญทางการแพทย์แห่งแคว้นชางอวิ๋นถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเพราะเขามีสมบัติเซวียนเทียนหนึ่งในเจ็ดมหาสมบัติ นั่นคือ ไข่มุกพิษแห่งสวรรค์ ซึ่งดึงดูดความโลภของผู้คน อวิ๋นเช่อศิษย์ของเขานำสมบัติไปล้างแค้นให้กับอาจารย์ ทำให้เกิดการสังหารอย่างไม่สิ้นสุด และในที่สุดก็ถูกบังคับให้ตายโดยผู้มีอำนาจจากทุกแขนงในหน้าผาเมฆาสิ้นแสง

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ - อสูรพลิกฟ้า ภาค1 1-30 ซับไทย

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 01 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 02 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 03 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 04 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 05 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 06 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 07 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 08 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 09 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 10 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 11 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 12 ซับไทย

7 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 13 ซับไทย

6 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 14 ซับไทย

6 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 15 ซับไทย

6 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 16 ซับไทย

6 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 17 ซับไทย

6 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 18 ซับไทย

5 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 19 ซับไทย

5 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 20 ซับไทย

5 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 21 ซับไทย

5 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 22 ซับไทย

4 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 23 ซับไทย

4 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 24 ซับไทย

4 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 25 ซับไทย

4 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 26 ซับไทย

3 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 27 ซับไทย

3 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 28 ซับไทย

3 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 29 ซับไทย

3 เดือน

Ni Tian Xie Shen (Against the Gods) พลิกฟ้าท้าสวรรค์ ตอนที่ 30 ซับไทย (ตอนจบ)

3 เดือน

[ มีทั้งหมด 30 ตอนจบ ]