Mu Wang Zhi Wang ราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุสาน ภาค1-3

Mu Wang Zhi Wang ราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุสาน ภาค1-3

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 6 เดือนที่ผ่านมา

ปีที่ 12 ของปฏิทินไท่ หลัว หวู่จื่อ ได้รับคำสั่งให้สร้างสุสานของกษัตริย์ฉิน จากนั้นเขาก็ได้รับตำแหน่งราชาแห่งหลุมฝังศพ หลังจากสร้างแล้ว เขาก็กลายเป็นราชาแห่งเมืองสุสานและปกครองเหนือสุสานแห่งโลก ตั้งแต่นั้นมา นิกายสุสานในเจียงหูก็รุ่งเรือง แต่แล้วนิกาย The Tomb ก็ถูกแยกออก ราชาแห่งสุสาน Mu Rong Shi อาจเป็น Tomb Guards Sect ตระกูลหลัวหนีไป และสร้างโถงบรรพบุรุษตระกูลหลัวเป็นฝ่ายที่แยกจากกันและเป็นที่เข้าใจกันเพราะนิกายผู้โจมตีสุสาน เมื่อทั้งสองนิกายมาบรรจบกัน หากรุ่นต่อมาของ Tomb Attacker Sect ประสบความสำเร็จในการรับ Tomb Destruction Orders ที่ Nine-Locked Chain Tomb พวกเขาจะได้รับ King’s Tomb Throne เป็นเวลาหลายพันปีที่ทั้งนิกายที่ดี นิกายผู้โจมตีสุสาน และดังนั้น นิกายผู้พิทักษ์สุสานจึงแยกออกยากมาก จวบจนปัจจุบัน วังหลวงจงใจใส่สมบัติไว้ในหลุมฝังศพ นิกาย Tomb Guards, Mu Rong Xian เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจงรักภักดีของเขา เขาลักลอบนำผู้คุ้มกันหลุมฝังศพออกไปด้านนอก

Mu Wang Zhi Wang ราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุสาน ภาค1-3 1-61 ซับไทย

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 01 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 02 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 03 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 04 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 05 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 06 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 07 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 08 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 09 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 10 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 11 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 12 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 13 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 14 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 15 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 16 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 17 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 18 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 19 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 20 ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 21 (S2 Ep.01) ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 22 (S2 Ep.02)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 23 (S2 Ep.03)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 24 (S2 Ep.04)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 25 (S2 Ep.05)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 26 (S2 Ep.06)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 27 (S2 Ep.07)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 28 (S2 Ep.08)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 29 (S2 Ep.09)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 30 (S2 Ep.10)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 31 (S2 Ep.11)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 32 (S2 Ep.12)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 33 (S2 Ep.13)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 34 (S2 Ep.14)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 35 (S2 Ep.15)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 36 (S2 Ep.16)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 37 (S2 Ep.17)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 38 (S2 Ep.18)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 39 (S2 Ep.19)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 40 (S2 Ep.20)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 41 (S2 Ep.21)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 42 (S3 Ep.01)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 43 (S3 Ep.02)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 44 (S3 Ep.03)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 45 (S3 Ep.04)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 46 (S3 Ep.05)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 47 (S3 Ep.06)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 48 (S3 Ep.07)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 49 (S3 Ep.08)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 50 (S3 Ep.09)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 51 (S3 Ep.10)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 52 (S3 Ep.11)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 53 (S3 Ep.12)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 54 (S3 Ep.13)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 55 (S3 Ep.14)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 56 (S3 Ep.15)ซับไทย

12 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 57 (S3 Ep.16)ซับไทย

11 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 58 (S3 Ep.17)ซับไทย

6 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 59 (S3 Ep.18)ซับไทย

6 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 60 (S3 Ep.19)ซับไทย

6 เดือน

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 61 (S3 Ep.20)ซับไทย

6 เดือน

[ มีทั้งหมด 61 ตอนจบ ]