Lianqi Lianle 3000 Nian ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ 3,000 ปี

Lianqi Lianle 3000 Nian ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ 3,000 ปี

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 11 เดือนที่ผ่านมา

ประเภท : ตลก, แฟนตาซี,

พระเอกไป๋ชิวหรานที่กลั่นลมปราณฝึกถึงขั้นหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้า แต่ยังไม่สามารถสร้างรากฐานได้สำเร็จได้รับเบาะแสเกี่ยวกับแผ่นศิลาโบราณลึกลับชิ้นหนึ่ง เบาะแสนี้แอบซ่อนเคล็ดลับที่จะช่วยให้เขาสร้างรากฐานได้สำเร็จ ไป๋ซิวหรานตัดสินใจลงจากภูเขาเพื่อค้นหาสาเหตุ / I Have Refined Qi For 3000 Years!

Lianqi Lianle 3000 Nian ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ 3,000 ปี 1-16 ซับไทย

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 01 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 02 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 03 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 04 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 05 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 06 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 07 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 08 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 09 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 10 ซับไทย

12 เดือน

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 11 ซับไทย

12 เดือน

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 12 ซับไทย

11 เดือน

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 13 ซับไทย

11 เดือน

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 14 ซับไทย

11 เดือน

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 15 ซับไทย

11 เดือน

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 16 ซับไทย

11 เดือน

[ มีทั้งหมด 16 ตอนจบ ]