JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค1-2

JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค1-2

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

เรื่องราวเกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 ”โจนาธาน โจสตาร์” เด็กหนุ่มผู้ถือกำเนิดในสกุลขุนนางอังกฤษที่มั่งคั่ง มีชีวิตที่หลายๆคนอิจฉา แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อ”จอร์จ โจสตาร์”ผู้เป็นพ่อของ “โจนาธาน” ได้พา”ดิโอ บรันโด้” เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะบุตรบุญธรรมของตระกูลโจสตาร์ ซึ่ง”ดิโอ บรันโด้”ผู้นี้แหละ คือผู้ที่จะมาทำให้ชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล…! และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ และการผจญภัยของสุภาพบุรุษตระกูลโจสตาร์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อพวกเขาไว้

JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค1-2 1-26 ซับไทย

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 25 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ตอนที่ 26 ซับไทย

3 ปี