JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ (ภาค3)

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ (ภาค3)

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 12 เดือนที่ผ่านมา

เรื่องราวเกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 ”โจนาธาน โจสตาร์” เด็กหนุ่มผู้ถือกำเนิดในสกุลขุนนางอังกฤษที่มั่งคั่ง มีชีวิตที่หลายๆคนอิจฉา แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อ”จอร์จ โจสตาร์”ผู้เป็นพ่อของ “โจนาธาน” ได้พา”ดิโอ บรันโด้” เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะบุตรบุญธรรมของตระกูลโจสตาร์ ซึ่ง”ดิโอ บรันโด้”ผู้นี้แหละ คือผู้ที่จะมาทำให้ชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล…! และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ และการผจญภัยของสุภาพบุรุษตระกูลโจสตาร์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อพวกเขาไว้

JoJo’s Bizarre Adventure Stardust Crusaders โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ (ภาค3) 1-48 ซับไทย

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 25 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 26 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 27 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 28 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 29 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 30 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 31 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 32 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 33 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 34 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 35 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 36 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 37 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 38 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 39 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 40 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 41 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 42 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 43 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 44 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 45 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 46 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 47 ซับไทย

3 ปี

โจโจ้ Stardust Crusaders ตอนที่ 48 ซับไทย

3 ปี

[ มีทั้งหมด 48 ตอนจบ ]