ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ (พากย์ไทย) I'm Quitting Heroing

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ (พากย์ไทย) I'm Quitting Heroing

TV Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 7 เดือนที่ผ่านมา

หลังผู้กล้า ลีโอ ช่วยโลก คนแข็งแกร่งแบบเขากลายเป็นคนที่พวกมนุษย์ไม่ต้องการอีก จึงโดนขับไล่ และมาทำงานที่กองทัพของจอมมารที่พ่ายแพ้ แก้ปัญหาทางการเงิน บูรณะ จนได้พบจอมมาร เอคิดน่า อีกครั้ง ชื่ออื่น: ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ / เลิกแล้วครับ เลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ (มังงะ) / I’m Quitting Heroing

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ (พากย์ไทย) I'm Quitting Heroing 1-12 พากย์ไทย

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 01 พากย์ไทย

9 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 02 พากย์ไทย

9 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 03 พากย์ไทย

9 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 04 พากย์ไทย

8 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 05 พากย์ไทย

8 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 06 พากย์ไทย

8 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 07 พากย์ไทย

8 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 08 พากย์ไทย

7 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 09 พากย์ไทย

7 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 10 พากย์ไทย

7 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 11 พากย์ไทย

7 เดือน

ผมเลิกเป็นผู้กล้าแล้ว ตอนที่ 12 พากย์ไทย

7 เดือน

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]