Fate Stay Night Unlimited Blade Works เฟท สเตย์ ไนท์ อันลิมิเต็ด เบลด เวิร์คส

Fate Stay Night Unlimited Blade Works เฟท สเตย์ ไนท์ อันลิมิเต็ด เบลด เวิร์คส

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 1 ปีที่ผ่านมา

ในบท Fate จะกล่าวถึงเซเบอร์ที่เป็นตัวละครหลัก ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงรินซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ

Fate Stay Night Unlimited Blade Works เฟท สเตย์ ไนท์ อันลิมิเต็ด เบลด เวิร์คส 0-26 พากย์ไทย

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 00 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 01 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 02 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 03 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 04 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 05 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 06 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 07 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 08 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 09 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 10 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 11 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 12 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 13 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 14 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 15 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 16 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 17 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 18 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 19 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 20 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 21 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 22 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 23 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 24 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 25 พากย์ไทย

1 ปี

Fate Stay Night UBW ตอนที่ 26 Happy END พากย์ไทย

1 ปี

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]