Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที

Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

เรตีั้ มังกรแดง จอมขี้เกียจ อ่อนแอ และขี้ขลาด ถูกพ่อไล่ออกจากตระกูล จึงต้องเร่ร่อน พยายามหาที่พักพิงจากเผ่าอื่นๆ