Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง: ข้านี่แหละจะทะลวงแนวความคิดที่เรียกว่าเลเวลเอง

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง: ข้านี่แหละจะทะลวงแนวความคิดที่เรียกว่าเลเวลเอง

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 7 เดือนที่ผ่านมา

ประเภท : ต่อสู้, แฟนตาซี,

เฟท ชายผู้ถือกำเนิดโดยมีสกิล ตะกละ ที่ไร้ค่า แต่เมื่อขโมยความสามารถโจรที่เขาฆ่าได้ ทำให้เขาใช้ประโยชน์จากสกิลนั้นเพื่อพัฒนาตน ชื่ออื่น: จอมตะกละดาบคลั่ง: ข้านี่แหละจะทะลวงแนวความคิดที่เรียกว่าเลเวลเอง / Berserk of Gluttony

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง: ข้านี่แหละจะทะลวงแนวความคิดที่เรียกว่าเลเวลเอง 1-12 พากย์ไทย

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 01 พากย์ไทย

9 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 02 พากย์ไทย

9 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 03 พากย์ไทย

9 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 04 พากย์ไทย

9 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 05 พากย์ไทย

9 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 06 พากย์ไทย

8 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 07 พากย์ไทย

8 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 08 พากย์ไทย

8 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 09 พากย์ไทย

8 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 10 พากย์ไทย

7 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 11 พากย์ไทย

7 เดือน

Berserk of Gluttony จอมตะกละดาบคลั่ง ตอนที่ 12 พากย์ไทย

7 เดือน

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]