Bastard!! อสูรร้ายจอมราชัน

Bastard!! อสูรร้ายจอมราชัน

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

เมื่อกองทัพที่ชั่วร้ายพยายามจะชุบชีวิตเทพวิบัติแอนทราซัคส์ ราชอาณาจักรเมทาลิกาน่าจึงต้องปลุกชีพจอมเวทที่ร้ายกาจยิ่งกว่าและไม่น่าไว้วางใจ

Bastard!! อสูรร้ายจอมราชัน 1-24 ซับไทย

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 11 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 12 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 13 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 14 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 15 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 16 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 17 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 18 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 19 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 20 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 21 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 22 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 23 ซับไทย

2 ปี

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 24 ซับไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 24 ตอนจบ ]